MEGÁLLÓ CSOPORT ALAPÍTVÁNY
+36 1 303 65 74 info@megallo.org 1084 Budapest, József utca 49.

Megálló ház

Reintegrációs és Közösségi Ház

Önként jelentkező szerhasználók, viselkedési problémákkal, függőségekkel és életvezetési zavarokkal küzdő fiatalok számára kínálunk napi rendszerességű tevékenységet, egyéni- és közösségi támogatást a szerhasználat abbahagyásában, életvitelük rendezésében.

A reintegrációs program részét képezi az egyéni fejlesztési terv megvalósítása, mentorálás, életvezetési tanácsadás és folyamatos támogatás. Csoportterápia és közösségi tevékenységek, alkotó tevékenység végzése, sport, intenzív napirend-szervezés, személyre szabott tanítási-tanulási folyamat kialakítása és végzése, szociális ügyintézés, szükség esetén a szülők/nevelők bevonása a gondozási folyamatba, a lehetőség szerinti kooperáció az érintett fiatal környezetével.

Józanságukat megtartani kívánó szenvedélybetegeknek kínálunk lehetőséget intézményen belüli munkavégzésre, munkakészségek elsajátítására, ez a programelem nagy segítséget jelenthet a munka világába való visszailleszkedéshez. A törvénnyel összeütközésbe került szerhasználóknak pedig elterelés csoportokat működtetünk.

A működés intézményi hátterét a következő ellátási formák biztosítják:

  • szenvedélybetegek nappali-, közösségi-, és alacsonyküszöbű ellátása
  • intézményen belüli szociális foglalkoztatás
  • megelőző-felvilágosító szolgáltatás
  • speciális oktatási program