MEGÁLLÓ CSOPORT ALAPÍTVÁNY
+36 1 303 65 74 info@megallo.org 1084 Budapest, József utca 49.

Blog

Megvalósult mobilitások

Előkészítő meeting Budapesten a Megálló Csoportnál, 2013. október 23-26.

Résztvevők: Horacio Czertok, Davide della Chiara, Augusta Rabuiti (Assoziazione Contatto) és Valentina Ferretti, Emilio Gioacchini (ASSOCIAZIONE ESPRESSIVAMENTE).

A meeting célja az volt, hogy felkészüljünk a kick-off meetingre és az új francia partner bevonására, valamint közösen gondolkodtunk a korábbi Grundtvig proejktünk értékeinek átemeléséről az új projektbe, valamint az új projekt cáljairól.

Kick-off meeting: 2013. november 9-12. Párizs

Kiutazók: Kiss-Lukasik Tímea (projekt koordinátor) és Oláh Péter (terápiás programvezető)

A kick-off meeting elsődleges célja az volt, hogy az előző Grundtvig projekt (I know who I am) partnerei megismerkedjenek a jelen projektbe bevont új partner, a párizsi Le Vent Se Léve munkatársaival és tevékenységeivel. Ez azért is fontos, mert a Find Your Own Way projekt fő tevékenységét éppen ők fogják levezetni és a módszert átadni a többi partnernek. Ez az ún. “Imaginary Parliament” (ezentúl IP) módszer, amely egy demokratikus eszköz a partnerek által kiválasztott témák feldolgozására és bemutatására olyan művészeti és művészet-terápiás módszerekkel, amelyekben a részt vevő szervezeteknek komoly tapasztalatai vannak. Jean-Pierre Chretien, a Le Vent Se Léve színházi műhely vezetője az IP módszert nagy sikerrel alkalmazta már Franciaországban, ez a projekt az első alkalom, amikor nemzetközi partnerekkel szeretné közösen továbbfejleszteni. A kick-off meetingen a partnerek bemutatkoztak egymásnak, felvázolták, hogy milyen jellegű műhelyeket működtetnek, amelyekben készülni fognak a projekt utolsó fázisában megvalósítandó nagy, közös, nemzetközi IP eseményen Granadában.

2014. április 3-5. házigazda: Megálló Csoport, Budapest

Ez a projekt meeting a párizsi alkalom során elméleti szinten megismert Imaginary Parliament módszer gyakorlati bemutatásáról és kipróbálásáról szólt, illetve a házigazdák mellett a spanyol és az olasz partnerek is tartottak egymásnak mini-workshopokat, hogy kipróbálhassák egymás gyakorlatait. Jean-Pierre Chretien a Megálló színház- és zeneterápiás termében workshop jellegű közös tevékenységen mutatta meg a partnereknek az IP technikáját, kiscsopotos munkát követően egy nagy közös próba-IP-t hoztunk létre, így minden partner kipróbálhatta magát, és megkezdheti az önálló felkészülést a majdani nagy záróeseményre. Megegyeztünk abban is, hogy a novemberi párizsi meetingen a partnerszervetek küldöttei be fognak számolni arról, hogy hol tartanak a felkészülésben, lehetőség lesz a kérdések, dilemmák, elakadások megvitatására és megoldására. A Megállóban zajlott meeting során Jean-Pierre Chretien és fia rövid kis videó-interjúkat készítettek a résztvevőkkel, ezek a kisfilmek is a projekt népszerűsítésére hivatottak, egyelőre szerkesztik őket, még nem kaptuk meg az anyagot, de amint megérkezik, a honlapunkon és a facebook profilunkon is közzé fogjuk tenni. Az Imaginary Parliament “szimulálását” (próba-verzió) követően megegyeztünk abban is, hogy a főként értelmi fogyatékos- és/vagy mentálisan sérült emberekkel foglalkozó granadai SAPAME szlogenjét (“Nothing on us without us”) beemeljük a projektbe, és használni fogjuk az IP tervezése és megvalósítása során.

A meeting alkalmával a hangsúly először a meglévő módszerek cseréjén volt, hasonlóan a korábbi, sikeres Grundtvig projektünkhöz (I Know Who I Am), mindig közös workshopokkal szoktunk kezdeni, amelyek során a partnerek saját bőrükön tapasztalhatják meg egymás technikáit, módszereit, sőt arra is rálátásuk nyílik, hogy ki miben fejlődött az előző közös projekt óta. Ezt követően a francia partner vezetésével kipróbálhattuk az IP-t, azonban az IP, mint technika és módszer átvétele nem jelenti azt, hogy a többi partner ne adott volna hozzá saját értéket a műhelyhez, hiszen mindenki a saját profilját képviseli az IP kidolgozása során is. Emellett a francia partner ugyanúgy kipróbálhatta és kipróbálhatja az olasz, a spanyol és a magyar szervezetek művészetterápiás módszereit, sőt a kipróbáláson túl lényegében a már jól bevált módszereket és jó gyakorlatokat “összegyúrva” fogjuk magát az IP-t is továbbfejleszteni, és a záróeseményen egy nagy, fesztivál-szerű közös workshop alkalmával bemutatni egymásnak és a nagyközönségnek 2015 tavaszán Granadában. Ezt az eseményt a novemberi párizsi meeting során fogjuk megtervezni, mindenki “hozza” azt, amivel a saját szervezeténél dolgozik a Megállóban lezajlott meeting óta. A granadai záróesemény tehát fontos, de a hozzá vezető út maga még annál is fontosabb.

A Megálló Csoport művészetterápiás munkája hátrányos helyzetű fiatalokkal (szenvedélybetegek, különböző életvezetési nehézségekkel küzdő- és veszélyeztetett fiatalok) közel 15 éves múltra tekint vissza. Ebben a projektben igyekszünk felhasználni ezt a másfél évtizedes tapasztalatot, átadva a jó gyakorlatokat és nyitottan, befogadóan állva partnerek új ötletei, módszerei és jó gyakorlatai előtt. A tavaszi meeting óta a művészetterápiás csoportvezetők a heti rendszerességgel működő színház- és zene-terápiás csoportok alkalmával olyan gyakorlatokat és játékokat visznek be a csoport-foglalkozásokra, amelyek a felkészülést részét képezik a 2014 szeptembertől induló IP-tréningekre.

2014. november 19-23. Párizs, Le Vent Se Léve alternatív színházi közösség

Ez alkalommal Hegyesi Orsolya és Kiss-Lukasik Tímea képviselte a Megállót, a találkozónak két fő programeleme volt. Az egyik az új projektpartner, a Le Vent Se Léve által behozott „képzeletbeli parlament” technika kipróbálása és integrálása a projektbe, a másik a granadai záróesemény részletes programjának megtervezése volt. A műhelymunka során lehetőségünk volt a saját színház-terápiás módszerünk bemutatására egy performansz által, amely részben improvizáción, részben a „képzeletbeli parlament” általunk való értelmezésén és annak megmutatásán alapult. A programot színesítette az éppen akkor és ott zajló alternatív színházi fesztivál is, amelynek keretében esténként különböző izgalmas műhelybemutatókat tekinthettünk meg, köztük új projektpartnerünk, a Le Vent Se Léve-ét is. Intenzív napok voltak, ennek köszönhetően folytathattuk tovább itthon a záróeseményre való felkészülést.

2015. május 20-24. között Granadában képviseltük a Megálló Csoportot nyolc fővel a “Find your own way” projekt záróeseményén

Ez lényegében egy közös nagy Képzeletbeli Parlament műhely volt, a partnerszervezetek bemutatták az elkészült performanszaikat, amelyek a saját jelképes “törvényjavaslataik” művészi megfogalmazásai és előadásai voltak, anyanyelvükön.

Program (PDF, 29 kB)

Ezt követően felkészültünk a nyilvános Imaginary Parliament bemutatóra, amely a helyi SAPAME szervezetnél zajlott, nagy sikerrel. A helyi közönségben rengeteg kérdést indukáltak a francia, olasz, spanyol és magyar performanszok, ezeket az előadások után közösen megvitattuk (tolmácsok segítségével), majd közös tánccal és énekléssel ünnepeltük meg a jelképes “törvényjavaslatok” elfogadását.Az együttműködés folytatásán már dolgozunk egy új pályázat beadása által az Erasmus+ program keretén belül.